Als je de richting van de wind niet kunt veranderen, verander dan de stand van je zeilen.

H. Jackson Brown

Wij werken voor de bewuste ondernemers. Ondernemers die weten waarom zij ondernemen, die een stip op de horizon durven zetten en die het pad daar naartoe durven op te gaan.

Vaak weet een ondernemer wel wát hij/zij wil, maar niet hóe hij/zij dit kan bereiken. Of de ondernemer constateert dat de organisatie niet (meer) past bij de fase waarin de onderneming zich bevindt of naar op weg is. Door intensieve coaching en begeleiding maken wij helder en inzichtelijk welke stappen genomen moeten worden om de reis naar het einddoel optimaal te laten verlopen. Want laten we eerlijk zijn, wij ondernemers staan er heel vaak alleen voor. Dan is het prettig dat we iemand naast ons hebben staan die begrijpt waar we mee bezig zijn, die begrijpt waar we naartoe willen, sterker nog, die óns begrijpt. Weten waarom je onderneemt, weten waar je naartoe gaat, dat is bewuster ondernemen.

Bewuster

Doorvragen, net zolang tot je de antwoorden hebt, dat zijn de eerste stappen naar bewuster ondernemen. Veel ondernemers zijn vele uren per week bezig in hun onderneming, maar nemen nauwelijks de tijd om te werken aan hun onderneming. Hierdoor missen ze de blik van buiten naar binnen en blijven ze vastzitten in het bekende patroon. Soms voelt dat comfortabel, maar als je verder wilt komen heb je handvatten nodig om de nodige stappen te nemen. Wij bieden u die handvatten.

Ondernemen

Ondernemen staat in Van Dale voor “op zich nemen, beginnen te doen; uitvoeren.” Deze betekenis is in onze ogen prima voor een woordenboek, maar niet voor de bewuste ondernemer. Bij deze woorden begint het nl. pas. Het beginnen is al een stap op zich, maar om je onderneming naar de tweede of derde fase te tillen is vaak een grote hobbel. Of om je onderneming zo in te richten dat de winstgevendheid toeneemt, de continuïteit beter wordt verankerd of de balans tussen werk en privé verbetert, daar zijn vaak stevige beslissingen voor nodig. Wij nemen de hobbels weg en adviseren de weloverwogen beslissingen.

Actief Icon

Actief

Betrokkenheid bij onze relaties zit in onze genen

Bewust Icon

Bewust

Duidelijk maken waarom en waar het om gaat

Concreet Icon

Concreet

Weten waar je aan toe bent, ook qua prijs

Doelgericht Icon

Doelgericht

Richting geven aan vandaag, maar ook aan morgen

Actief Icon

Actief

Betrokkenheid bij onze relaties
zit in onze genen

Bewust Icon

Bewust

Duidelijk maken waarom en
waar het om gaat

Concreet Icon

Concreet

Weten waar je aan toe bent,
ook qua prijs

Doelgericht Icon

Doelgericht

Richting geven aan vandaag,
maar ook aan morgen